Thông tin trường0117

Thông tin trường
Mã trường 0117
Tên trường TC Kinh tế Kỹ thuật Dược Hà Nội
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ Số 55/29, Khương Hạ, Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại (04) 35575689; 35599437
Email tcktktcnhanoi@hanoi.edu.vn
Website ktcnhn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2015 600
2014 600
2013 600
2012 600
2011 600
2010 300
2009 500
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hình thức đào tạo chính quy Xét tuyển 600
Xây dựng cầu đường 01 Xét tuyển 50
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 02 Xét tuyển 100
Tin học ứng dụng 03 Xét tuyển 50
Kế toán doanh nghiệp 04 Xét tuyển 50
Tài chính ngân hàng 05 Xét tuyển 50
Dược sĩ trung cấp 06 Xét tuyển 300
Thông tin khác
- Nhận hồ sơ từ tháng 02/2015
- Ngày xét tuyển
+ Đợt 1: 15/3/2015
+ Đợt 2: 20/6/2015
+ Đợt 3: 20/8/2015
+ Đợt 4: 20/9/2015
+ Đợt 5: 20/10/2015
+ Đợt 6: 15/11/2015
+ Đợt 7: 10/12/2015
- Tuyển sinh trong cả nước
* Ghi chú: Trường liên hệ chỗ ở cho học sinh
* Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc THBT)
- Học sinh đã học xong chương trình THPT (hoặc THBT)
* Tiêu chí xét tuyển:
- Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển hai môn Toán, Lý lớp 12.
- Ngành 04, 05: Xét tuyển hai môn Toán, Văn lớp 12.
- Ngành 06: Xét tuyển hai môn Toán, Hoá lớp 12.