Thông tin trường0109

Thông tin trường
Mã trường 0109
Tên trường TC Công thương Hà Nội
Vùng/Miền Miền Bắc
Tỉnh/TP TP. Hà Nội
Loại trường Trung Cấp
Địa chỉ Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội)
Điện thoại (04) 35400926
Email tccongthuong@yahoo.com; tc- congthuong@hanoi.edu.vn
Website trungcapcongthuong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh
Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
2015 350
2014 400
2013 400
2012 500
2011 700
2010 400
Chỉ tiêu - Điểm chuẩn năm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Khối thi Chỉ tiêu SL đăng ký Tỷ lệ chọi Điểm chuẩn
Hình thức đào tạo chính quy Xét tuyển 350
Tin học ứng dụng
- THCS: 10
01 Xét tuyển 50
Tài chính – Ngân hàng
- THCS: 10
02 Xét tuyển 50
Kế toán doanh nghiệp
- THCS: 10
03 Xét tuyển 50
Công nghệ kỹ thuật môi trường
- THCS: 10
04 Xét tuyển 50
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- THCS: 10
05 Xét tuyển 50
Quản lý công trình đô thị
- THCS: 10
06 Xét tuyển 50
Quản lý doanh nghiệp
- THCS: 10
07 Xét tuyển 50
Thông tin khác
- Thời gian nhận hồ sơ: 03/3 ÷ 25/12/2015
- Thời gian xét tuyển: 01/5 ÷ 26/12/2015
- Tuyển sinh trong cả nước.
* Ghi chú: Nhà trường dành 30 chỉ tiêu trong tổng số chỉ tiêu được giao để đào tạo miễn phí 100% học phí cho các đối tượng nghèo với thứ tự ưu tiên như sau: Con gia đình chính sách nghèo, con dân tộc nghèo, con hộ nghèo.
* Tiêu chí và đối tượng xét tuyển:
- Xét tuyển điểm học bạ hai môn Toán, Lý lớp 12 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc thí sinh đã học THPT trượt tốt nghiệp) hoặc lớp 9 (dành cho thí sinh tốt nghiệp THCS).
- Bằng tốt nghiệp đối với học sinh đã tốt nghiệp Nghề dài hạn.