Thông tin trường37056

Thông tin trường
Mã trường 37056
Tên trường CĐ nghề cơ điện xây dựng và Nông lâm Trung bộ
Vùng/Miền Miền Trung
Tỉnh/TP Bình Định
Loại trường Cao Đẳng
Địa chỉ Khu vực 8, P. Bùi Thị Xuân, Tp, Qui Nhơn, Bình Định
Bản đồ vị trí trường